Menü:

Tantárgyjegyzék

WWWMegnevezésRövidítés
Angol célnyelvi cicilizáció Ang célny.
Angol emeltszint Ang
Angol I + Ang I.
Angol II. + Ang. II.
Angol nyelv I. Ang I.
Angol nyelv II. Ang II.
Angol tagozat Ang
Biológia Biol
Biológia + Biol
Biológia emeltszint Biol emsz
Biológia érettségi Biol ér.
Biológia tagozat Biol
Cserkészet CS
Dráma és tánc Dr
Életvitel és gyakorlat Életv.
Ének Én
Énekkar Énekkar
Fizika emeltszint Fiz emsz
Fizika érettségi Fizika ér.
Fizka Fi
Földrajz
Francia nyelv II. Fr II.
Hit- és erkölcstan Hit
Informatika Info
Informatika emelt Info em
Katolikus hittan Kat hit
Kémia Kém
Kémia + Kém
Magyar emeltszint Magy emsz
Magyar érettségi Magy ér.
Magyar nyelv 7-8. Magy
Magyar nyelv és irodalom Magy
Matematika Mat
Matematika elmarad Mat
Matematika emelt Mat em
Matematika érettségi Mat ér
Mozgókép- és médiaismeret Média
Német II. + Ném II.
Német nyelv I. Ném I.
Német nyelv II. Ném II.
Német tagozat Ném
Orosz nyelv II. Oro II.
Osztályfőnöki Ofi
Rajz és vizuális kultúra Rajz
Spanyol nyelv II. Sp II.
Szakkör Sz
Testnevelés Tes
Testnevelés délután Tes du
Történelem Tör
Történelem emeltszint Tört emsz
Történelem érettségi Tört ér

Újdonságok

Kapcsolat

  • Kecskeméti Református Gimnázium, Szabadság tér 7., Kecskemét
    Szaadásg tér 7.
  • (+12) 34-567-890

Fényképalbum